Aanmelding en onderzoek

Aanmelden kan via het contactformulier.

Na aanmelding wordt er een afspraak gepland voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de voorgeschiedenis van het kind en wordt de hulpvraag verduidelijkt. Er wordt info gegeven over de werking van de praktijk, het verloop van het onderzoek de terugbetaling.

Tijdens het onderzoek wordt een niveaubepaling gedaan en op zoek gegaan naar de zwakke maar ook sterke punten van het kind. Van de onderzoeksresultaten wordt een verslag opgesteld.

Tenslotte volgt een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en het behandelplan besproken. De mogelijkheden voor de terugbetaling en de verder te nemen stappen zullen hier ook overlopen worden.

Tarieven

Intakegesprek€ 60
Onderzoek€ 42 per half uur
Adviesgesprek€ 60
Therapie€ 35 (30 min)
€ 70 (60 min)

Tussenkomst ziekenfonds

Voor logopedische behandeling is gedeeltelijke tussenkomst via het ziekenfonds mogelijk. Daarom wordt steeds op medisch voorschrift gewerkt.

Wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, hebt u recht op tussenkomst via het RIZIV. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan u vaak tussenkomst krijgen via de aanvullende verzekering. Het aantal beurten tussenkomst maar ook het bedrag dat u per sessie terugbetaald krijgt, is per ziekenfonds verschillend.