Sabine Verhemeldonck

Welkom!

Mijn naam is Sabine Verhemeldonck en in 1996 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool te Antwerpen (de huidige Thomas More Hogeschool).

Ik startte mijn carrière in een logopedische groepspraktijk waar ik een 8-tal jaar werkzaam was. Ik combineerde deze job met een eigen zelfstandige praktijk en specialiseerde mij in die jaren in het behandelen van leerproblemen en spraak- en taalproblemen door het volgen van verschillende bijscholingen binnen deze domeinen.

In 2004 heb ik de groepspraktijk verlaten om voltijds in mijn eigen praktijk aan de slag te gaan. In 2009 werd de praktijk voor enkele jaren uitgebreid met een collega.

Om mij verder te verdiepen in het behandelen van kinderen met ernstige spraakklankstoornissen volgde ik in 2012 en 2013 de opleiding PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Motor Phonetic Targets), een tactiel-kinesthetische benadering voor motorische spraakproblemen.

Later, in 2016, werd ik de eerst gecertificeerde PROMPT-therapeute in Vlaanderen. Sindsdien assisteer ik ook bij de basisopleiding PROMPT van Prompt Institute.

Sinds ik mij verdiept heb in de PROMPT-benadering is het behandelen van complexe spraakklankstoornissen een echte passie geworden!

In 2012 en 2014 volgde ik de opleiding Logopedie en Taalheelkunde (basiscursus en verdiepingscursus) om mij meer te bekwamen in de behandeling van infantiel slikken en afwijkende mondgewoonten m.n. oro-myofunctionele therapie of OMFT.

In 2018 en 2019 volgde ik de Praktische cursus Technisch Lezen en de Praktisch cursus Spelling bij KWeC die mij veel nieuwe inzichten gaven in het behandelen van lees- en spellingproblemen.

In 2019 volbracht ik de opleiding Hodson & Paden om ook fonologische stoornissen nog beter te kunnen aanpakken.

Omdat ik het doorgeven van kennis en ervaring belangrijk vind, besloot ik in 2019 om mij naast mijn logopedische praktijk ook te gaan richten op de professionalisering van collega-logopedisten. Dit doe ik door studiedagen te organiseren waarbij ik sprekers uitnodig of zelf een vorming verzorg en vanaf 2021 ook met een online aanbod.

Naast logopediste ben ik ook trotse mama van 2 opgroeiende tieners.