Aan de slag met Metaphon 21 juni 2021

100,00

Inbegrepen

  • deelname online studiedag: zoomlink wordt enkele dagen voor de start verstuurd
  • hand-outs
  • syllabus met bijlagen

10 op voorraad

Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Wat: Online studiedag

Wanneer: donderdag 10 juni 2021  9u00 – 16u45

Inhoud:

  • Tijdens deze praktische studiedag stellen we de fonologische Metaphontherapie voor die je kan doen met de Metaphonbox of met zelf samengestelde minimale woordparen. We tonen aan hoe je naast onderzoek met de Metaphonbox ook uit andere fonologische en fonetische onderzoeken (AFPO, NAO en SKO) een behandelplan voor Metaphontherapie kan opstellen. We belichten het SpraakKlankOnderzoek kort.
  • We illustreren de methode Metaphon met filmpjes, casussen en te gebruiken materiaal. Er worden veel concrete materiaaltips gegeven. Zo kan je na deze studiedag zelf aan de slag met Metaphon bij kinderen met fonologische stoornissen.
  • Na een schets van het theoretisch kader verduidelijken we voor welke fonologische stoornissen de methode van Hodson & Paden meer aangewezen is en illustreren deze methode kort. Ook de differentiële diagnose met spraakontwikkelingsdyspraxie komt aan bod.
  • Specifieke tips voor ouders van kinderen met spraakklankproblemen worden gegeven en het gebruik van het ouderbegeleidingsprogramma Taalmaatjes wordt daarbij kort voorgesteld.

Voor wie: Voor logopedisten die kinderen met fonologische en fonetische spraakklankstoornissen onderzoeken en/of behandelen

Spreker:

Ingrid Herreman, logopediste in het Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Vlot te Beveren, geeft al 15 jaar studiedagen over fonologie, Metaphon en Hodson and Paden. Ze is medeauteur van het logopedisch ouderbegeleidingsprogramma Taalmaatjes en van het PDOD Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie.