Logopediepraktijk STERK

Logopediepraktijk Sterk is een praktijk voor jonge kinderen met spraak- en/of taalproblemen en kinderen en jongeren met oro-myofunctionele problemen.

De praktijk werd opgericht in 1996 en in de loop der jaren ging de focus meer en meer liggen op het uitsluitend behandelen van kinderen.

De betrokkenheid van ouders en andere verzorgers wordt bij Logopediepraktijk Sterk steeds nagestreefd zodat de problemen die het kind ervaart, als een team kunnen worden aangepakt onder het motto: samen staan we sterk! Daarom wordt ook de aanwezigheid van de ouder(s) tijdens de therapiesessies aangemoedigd.

Regelmatig worden bijscholingen gevolgd om zo up-to-date te blijven met de laatste ontwikkelingen binnen het logopedisch werkveld.

Omdat het doorgeven van kennis en ervaring belangrijk is, richt de praktijk zich sinds 2019 ook op de professionalisering van collega-logopedisten. Dit gebeurt door het organiseren van studiedagen, cursussen en webinars en dit zowel online als offline.