Aanbod

Het behandelen van complexe spraakklankstoornissen is mijn passie. Daarom besloot ik om enkel nog kleuters met spraak- en taalstoornissen en oro-myofunctionele problemen te gaan behandelen.

Logopedie Sterk PROMPT
Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

Afwijkende mondgewoonten en infantiel slikken (omft)

Afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, nagelbijten, open mondgedrag, lage of inderdentale tongligging in rust of tijdens het spreken en afwijkend slikgedrag kunnen allen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het gebit doordat het evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond verstoord is.

Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

Spraakklankstoornissen (articulatie)

Bij sommige kinderen komen tijdens hun ontwikkeling spraakproblemen voor. We zien dan dat bepaalde klanken nog niet kunnen gemaakt worden, foutief gevormd worden of vervangen worden door andere klanken.

Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling kan soms vertraagd op gang komen. Zo ontwikkelen de eerste woordjes later of worden nog geen woordcombinaties van 2 woorden gemaakt rond 2-jarige leeftijd of praat het kind nog erg weinig bij de start van de kleuterschool. We spreken hier van een vertraagde taalontwikkeling.

Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

Specialisatie PROMPT-benadering

Als gecertificeerd PROMPT-therapeute heb ik al veel expertise met de PROMPT-benadering opgebouwd. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor het behandelen van spraakklankstoornissen in holistisch kader voor communicatie. 

Even geduld...

Momenteel worden er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.
Wegens drukte is de wachtlijst eveneens gesloten tot september 2023.
Bestaande patiënten met een vraag kunnen contact opnemen via e-mail.