Aanbod

Het behandelen van complexe spraakklankstoornissen is mijn passie. Daarom besloot ik om enkel nog kleuters met spraakklankstoornissen te gaan behandelen.

Logopedie Sterk PROMPT
Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

enkelvoudige spraakklankstoornissen (fonetische articulatieproblemen)

Sommige kinderen vervormen klanken vb. door de tong tussen de tanden te steken bij de uitspraak van de S (lispelen). Hier spreken we dan van fonetische spraakklankstoornissen. Vaak ligt hier een foutief mondgedrag aan de oorsprong en is ook een aanpak van deze problematiek gewenst.

Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

Fonologische spraakklankstoornissen

Er kan sprake zijn van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling die zich vaak uit in fonologische spraakklankstoornissen. Dit betekent dat bepaalde fonologische processen, die normaal zijn in de spraakontwikkeling, te lang blijven voortduren en dat deze kinderen hulp nodig hebben bij het leren van de klankregels van onze taal. Een voorbeeld hiervan is dat de T vervangen wordt door de K (fronting).

Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

spraakmotorische stoornissen

Soms kan de spraakmotoriek van kinderen nog onvoldoende ontwikkeld is waardoor de bewegingen van de articulatoren (kaak-lippen-tong) nog niet goed op elkaar afgestemd zijn. Dit zal de spraakverstaanbaarheid bemoeilijken. Hierbij kan er sprake zijn van een vertraagde ontwikkeling van de spraakmotoriek maar ook van spraakontwikkelingsdyspraxie waarbij het plannen en programmeren van de spraakbewegingen gestoord is.

Afwijkende mondgewoonte - Logopediepraktijk Sterk

Specialisatie PROMPT-benadering

Als gecertificeerd PROMPT-therapeute heb ik al veel expertise met de PROMPT-benadering opgebouwd. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor het behandelen van spraakklankstoornissen in holistisch kader voor communicatie. 

Even geduld...

Momenteel worden er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.
Wegens drukte is de wachtlijst eveneens gesloten tot april 2024.
Bestaande patiënten met een vraag kunnen contact opnemen via e-mail.