Praktisch

Voor de logopedische behandeling kan opstarten, vindt er een intakegesprek, onderzoek en adviesgesprek plaats.

Logopedische behandelingen gebeuren steeds onder medisch voorschrift.

De praktijk is enkel geopend op dinsdag en woensdag. Op andere dagen zijn geen afspraken mogelijk.

Logopediepraktijk Sterk

Intakegesprek

Na aanmelding wordt er een afspraak gepland voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de voorgeschiedenis van het kind en wordt de hulpvraag verduidelijkt. Er wordt info gegeven over de werking van de praktijk, het verloop van het onderzoek de terugbetaling.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt een niveaubepaling gedaan en op zoek gegaan naar de zwakke maar ook sterke punten van het kind. Van de onderzoeksresultaten wordt een verslag opgesteld.

Adviesgesprek

Tenslotte volgt een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en het behandelplan besproken. De mogelijkheden voor de terugbetaling en de verder te nemen stappen zullen hier ook overlopen worden.

Tarieven

Intakegesprek
€60
Onderzoek (30 min)
€45
Adviesgesprek
€60
Therapie (30 min)
€38
Therapie (60 min)
€76

 Gelieve annulaties of wijzigingen van uw afspraak telefonisch te verwittigen (03/289 01 72).

Bestaande patiënten met een vraag kunnen contact opnemen via e-mail (sabine@logopediepraktijk-sterk.be)

Ik ben niet geconventioneerd.

Tussenkomst ziekenfonds

Voor logopedische behandeling is gedeeltelijke tussenkomst via het ziekenfonds mogelijk. Daarom wordt steeds op medisch voorschrift gewerkt.

Wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, hebt u recht op tussenkomst via het RIZIV. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, kan u vaak tussenkomst krijgen via de aanvullende verzekering. Het aantal beurten tussenkomst maar ook het bedrag dat u per sessie terugbetaald krijgt, is per ziekenfonds verschillend.

Logopedie Sterk PROMPT

Even geduld...

Momenteel worden er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.
Wegens drukte is de wachtlijst eveneens gesloten tot april 2024.
Bestaande patiënten met een vraag kunnen contact opnemen via e-mail.