Specialisatie PROMPT-benadering

PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor het behandelen van spraakklankstoornissen in holistisch kader voor communicatie. Met de PROMPT-techniek helpt de logopedist het kind met het vormen van de bewegingspatronen voor spraak, door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. Zo kan een correct motorplan voor spraakbewegingen opgebouwd worden.

Sterk Logopediepraktijk
Sterk Logopediepraktijk

Als gecertificeerd PROMPT-therapeute heb ik al veel expertise met de PROMPT-benadering opgebouwd.

Tijdens het onderzoek worden alle communicatiemogelijkheden in kaart gebracht met behulp van het conceptueel kader voor communicatie. De sterke en zwakke punten in het cognitief-linguïstischsociaal-emotioneel en het fysiek-sensorisch domein worden nagegaan om te bepalen welk domein de grootste (negatieve) impact heeft op de communicatie. Er wordt dus holistisch gekeken en gekozen voor de aanpak die de communicatie het best zal bevorderen.

Er wordt steeds gewerkt aan functionele spraak- en taaldoelen zodat de transfermogelijkheden vergroot worden. Hiervoor is het betrekken van de omgeving (de ouders, de leerkrachten…) erg belangrijk.

Tijdens de behandeling wordt het kind ondersteund met visuele, auditieve en tactiel-kinesthetische informatie. Hiermee wordt o.a. het mondbeeld, het auditief model en de PROMPT-techniek bedoeld.

Even geduld...

Momenteel worden er geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.
Wegens drukte is de wachtlijst eveneens gesloten tot april 2024.
Bestaande patiënten met een vraag kunnen contact opnemen via e-mail.